Historické
mezníky

1991

Založena firma Elektro MAR, spol. s r. o. Část názvu MAR je zkratkou slov Měření - Automatizace - Regulace.

Realizace prvních dodávek a služeb pro automatizované řízení technologických procesů.

1993

Firma se 180 zaměstnanci rozšiřuje svou činnost a zaměřuje se na kvalifikovanou montáž v oboru MAR.

1995

Otevření oddělení řídících systémů, spolupráce s vysokými školami, doplnění stavu absolventy, aplikace projekt managementu, prosazuje se inženýrský styl firmy

1996

Období realizace nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších projektů pro teplárenství, chemii a vodárenství. Komplexní projekty zahrnují činnosti od analýzy stávajícího stavu, projektové dokumentace, zpracování aplikačního programového vybavení, dodávek rozvaděčů, montáže, oživení, až po komplexní vyzkoušení, předání do provozu a následný záruční i pozáruční servis.

1998

Podpis smlouvy o kapitálovém propojení se zahraničním koncernem.

2002

Plná integrace do struktur zahraničního investora v podobě samostatné divize Řešení pro průmysl (Industrial Solutions).

2006

Stali jsme se dodavatelem širokého spektra elektrických komponentů, polní instrumentace, počítačových systémů a periferií a rozsáhlého portfolia komponent pro automatizaci. Zahájen provoz rozsáhlého pohotovostního skladu.

2008

Počátek ekonomické krize a změn v celosvětové strategii koncernu.

2012

Nová strategie a restrukturalizace výrazně omezuje realizace projektů v některých průmyslových odvětvích.

2013

Zrušení samostatné divize nyní s názvem Projekty a služby pro průmysl.

2014

Vlivem změn v korporaci dochází k odlivu zkušených a projektově zaměřených odborníků.

2015

V prvních měsících roku přichází nový impuls - vznik Elektro MAR a.s.